Nárok na vdovský důchod

Otázka: Dobrý den, prosím o odpověď. Narodila jsem se 17.1.1957.Ovdověla jsem po třicetiletém manželství 12.8.2008. Manželovi bylo 57 let (narodil se 30.11.1950). Vdovský důchod jsem pobírala 1 rok. Jsem v částečném invalidním důchodu. Kdy budu moci požádat o oživení vdovského důchodu?

Odpověď: Dobrý den, zákon ve vaší situaci hovoří takto (2012):

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský
důchod, jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo
stupni IV (úplná závislost)^5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije
v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV
(úplná závislost)^5c),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk
stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového
věku, je-li důchodový věk nižší.

(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z
podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího
nároku na vdovský důchod.

Je to mu rozumět, nebo chcete bližší vysvětlení?