Předdůchod a výdělek

Otázka: Je možné si při pobírání předdůchodu přivydělávat, případně být v zaměstnání?

Odpověď: Ano, pobírání předdůchodu nevylučuje žádnou formu výdělečné činnosti. Můžete být v zaměstnání, přivydělávat si nebo podnikat jako SVČ, atd. Protože předdůchod si vyplácíte z vlastních naspořených peněz, bylo by nesmyslné omezovat možnosti přivýdělku.

V případě, že za nějakou dobu pobírání předdůchodu získáte takové výdělky, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebude se tato doba pobírání předdůchodu hodnotit jako doba vyloučená a započítají se Vám Vaše výdělky. Na vlastní žádost se Vám bude hodnotit doba pobírání předdůchodu jako doba vyloučená, ale pak se Vám nebudou hodnotit dosažené výdělky. Která varianta je pro Vás výhodnější, závisí na výši výdělků a také na tom, kolik jste vydělávali kdysi (porovnává se osobní vyměřovací základ/Vaše průměrná mzda s aktuálními výdělky).