Předdůchod pro ženy

Otázka: Má pobírání předdůchodu pro ženy nějaké specifika?

Odpověď: Ano, pro ženy jsou možnosti předdůchodu na rozdíl od mužů omezeny. Vysvětlíme Vám, čím je to způsobené.

Nárok na předdůchod dosažením předdůchodového věku

Aby Vám mohl být vyplácen předdůchod, musíte mimo jiné dosáhnout určitého věku. Ten j o pět let nižšího, než tzv. obecný důchodový věk, tj. věk, kdy zpravidla vzniká nárok na řádný (nekrácený) starobní důchod od státu. U mužů se počítá obecný důchodový věk standardně. U žen je však výpočet neobvyklý. Jako obecný důchodový věk se pro potřeby předdůchodu bere důchodový věk muže stejného data narození.

Příklad

Například žena narozená 31.3.1958, která vychovala dvě děti, dosáhne věku možného pro výplatu předdůchodu 31. 1. 2017. Muž stejného data narození dosáhne obecného důchodového věku 31. 1. 2022, věk o pět let nižší je 31. 1. 2017. Rozdíly v důchodovém (i předdůchodvém) věku mužů a žen jsou zcela setřeny až u ročníku 1975, pro který jsou ovšem předdůchody teprve vzdálenou budoucností. Na předdůchodvý věk ženy tedy nemá vliv počet vychovaných dětí ani jejich datum vzniku nároku na nekrácený starobní důchod.

Předdůchod a počet vychovaných dětí

V letošním roce mohou začít využívat předdůchod ženy i muži narození například v roce 1954, obecný důchodový věk totiž vzniká mužům narozeným v tomto roce v letech 2017/2018. Ženy narozené v roce 1954 dosáhnou obecného důchodového věku nejpozději v roce 2017 (pokud nevychovaly žádné dítě), pobírat předdůchod mohou tedy max. 4 roky (od letošního roku 2013 – 2017). Pokud by vychovaly např. dvě děti, dosáhnou důchodového věku nejpozději v roce 2014, na případný předdůchod tedy zbude ještě méně času. Momentálně ženy mohou předdůchod (smysluplně) využít po kratší dobu než muži.